Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Helsepersonelloven (helse- og omsorgsarkivet)

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

helsepersonelloven §§ 39 og 40

Dokumentasjon av helsehjelp skal alltid lagres i EPJ (pasientjournalen). Dette er
hovedregelen etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Samtidig er det slik at dersom helseopplysninger mottas
som en del av eller vedlegg til søknader, klager osv. skal den inn i saksbehandlingsdelen av PLO-systemet som
del av den samlede saksdokumentasjonen som ligger til grunn for saksbehandling og vedtak. Konkret betyr
dette at f. eks. en epikrise skal være i postjournalen dersom den er mottatt som en del av saksdokumentasjonen
i saksbehandlingen, men den skal også registreres og arkiveres i pasientjournalen dersom den er relevant i
forbindelse med den helsehjelp brukeren skal motta. Forutsetningen er at roller, rettigheter og tilgangskontroll
i systemet er satt opp slik at uvedkommende ikke får tilgang til sensitive personopplysninger, og at
pasientjournalen befinner seg på sikret sone.