Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Helse- og omsorgssektoren

AKST Dokumentsenter har pr. 01.01.2019 overtatt poståpning og journalføring for disse enhetene:

  • Enhet for psykisk helse og rus
  • Enhet for habilitering
  • Tjenestekontoret

AKST Dokumentsenter er i gang med å revidere arkivplanen etter omorganisering av Helse- og omsorgssektoren. Så lenge dette arbeidet fortsatt pågår, vil det kunne finnes henvisning til eldre rutiner og navn på enheter.

Laster...