Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppbygning, bruk og plan for vedlikehold av det elektronisk arkivet

1. Hvilke kategorier av saker, herunder typer av saksdokumenter, som skal arkiveres elektronisk, og hvilke som eventuelt iht. formkrav i lov- og regelverk eller av andre grunner skal arkiveres på papir

Se: Arkivserier

2. Hvilke arkivformat som skal brukes

Følgende arkivformater skal registreres i Public360:

Lagringsformat Beskrivelse Arkivformat filtype:

Lagringsformat

Beskrivelse

Arkivformat

Filtype

TiF

 

Ja

TIF

PDF

 

Ja

PDF

TXT

 

Ja

TXT

JPG

 

Ja

JPG

XML

 

Ja

XML

MPEG - 2

MPEG-2

 

MPEG-2

MP3

MP3

 

MP3

SOSI

SOSI

 

SOSI

JPEG

JPEG

 

JPEG

TIFF

TIFF

 

TIFF

 

 

 

 

 

- Worddokumenter, regneark, powerpoint o.l konverteres til PDF

- Skannede dokumenter benytter seg av PDF

- E-posten  som kommer inn bli konvertert itl PDF

 

3. Digital signatur.

Foreløpig benyttes det ikke digital signatur. Før dette tas i bruk skal det utarbeides en oversikt over hvilke dokumenter som skal autentiseres.

 

4. Retningslinjer for kassasjon av mottatte papirdokumenter er skannet og arkivert i Public360.

 

Papirarkivet som hører til fullelektronisk arkiv oppbevares i 3 mnd før dokumentene makuleres. Samme rutine gjelder for mottatte eposter til kommunens postmottak. Originale avtaler oppbevares i permer i dokumentsenteret.

 

5. Plan for periodisering av arkivet og vedlikehold av det elektroniske materialet inntil det kan avleveres til arkivdepot.

 

Periodisering ved overgang til Public 360:

Ved overgang til Public 360 ble det gjennomført skarpt periodeskille. Det er foretatt uttrekk av den aktive , samt den historiske basen i ePhorte som det nå jobbes med å legge inn i Public 360 .

Løsningen er levert med eArkiv 360 som støtter målbildet for historisk arkiv. 

Uttrekk til depot

Det er ikke planlagt at det skal gjøres uttrekk før avtalen med leverandør går ut om ti år. 

Laster...