Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivlova med forskrifter

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Arkivlova gjelder for alle offentlige virksomheter i Norge. En kommunal virksomhet eller enhet er å regne som offentlig. Alle offentlige virksomheter har plikt til å arkivere. De to viktigste forskriftene til arkivloven er forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften) og riksarkivarens forskrift. I de nye forskriftene til arkivlovene, har en rekke bestemmelser på arkivområdet enten utgått, eller de har blitt flyttet til riksarkivarens forskrift.

Lov om arkiv [arkivlova] (https://lovdata.no/lov/1992-12-04-126)

Forskrift om offentlege arkiv (https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2105)

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiv (riksarkivarens forskrift) (https://lovdata.no/forskrift/2017-12-19-2286)