Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Fjernarkiv (spesialrom for arkiv)

Etter Riksarkivarens forskrift § 2-1 er alle lokaler hvor man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid å betrakte som arkivlokaler. Fjernarkiv skal i denne arkivplanen forstås som arkivlokaler hvor arkivmateriale som er skilt ut fra kommunens dagligarkiv fordi det ikke lenger er en del av saksbehandlingen, blir oppbevart. Materialet skal oppbevares i lokaler som er godkjent for dette formålet (spesialrom for arkiv jmfr. Riksarkivarens forskrift § 2-2). Arkivmaterialet skal gis vern mot vann, fukt, brann, klima, innbrudd og annet skadeverk før det avleveres til arkivdepot.

Den følgende bestandsoversikten for Grimstad rådhus ble utarbeidet av Kuben i Arendal i 2014. Siden da har arkiv i 3. etg. blitt avlevert, og personalarkiv er overført til fjernarkiv hos AKST.

Bestandsoversikt Grimstad rådhus

1

Bestandsoversikt Grimstad rådhus

Relaterte objekter

Ingen
Laster...