Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Lov om interkommunale selskaper

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Mange interkommunale samarbeidsordninger eller virksomheter skaper offentlige arkiver, slik disse er definert i arkivloven. Disse samarbeidsordningene skal ha arkiv og skal følge arkivloven med forskrifter i sin behandling av disse arkivene. Riksarkivarens har også publisert veilederen Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan (2009).

Lov om interkommunale selskaper inneholder ingen bestemmelser om arkiv, men §4 Selskapsavtale stiller som siste krav til hva selskapsavtalen skal inneholde:

9. Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

Hvilke interkommunale samarbeidsordninger skal følge arkivloven?

Fra Riksarkivets veileder:

"En kan skille mellom tre forskjellige typer samarbeidsordninger:

1) de som skal følge offentleglova og arkivloven

2) de som skal følge offentleglova men ikke nødvendigvis hele arkivloven

3) de som verken behøver å følge offentleglova eller arkivloven

For å avklare hvilken kategori den enkelte samarbeidsordning havner i, må man foreta en individuell vurdering i henhold til det gjeldende lovverket."

Rådmannen vedtar med denne arkivplanen at det for alle interkommunale selskap eller samarbeidsorganer som Grimstad kommune deltar i, skal tas med bestemmelser som sier om virksomheten er omfattet av offentleglova eller arkivloven, og det skal tas med bestemmelser som plasserer arkivansvaret i for samarbeidsorganet.

Lov om interkommunale selskaper