Arkivplan.no

Offentleglova med forskrifter

  Utskriftsvennlig versjon

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)