Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Organisasjonskart

Politisk organisering 2019 - 2023

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser.

  • Sekretariatsfunksjon for alle råd og utvalg
  • Valgsekretariatsfunksjon
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider og ved forespørsler
  • Administrere fritak og supplering av folkevalgte

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter, og sørger for at disse blir tilgjengelige via nettsidene.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Grimstad kommune og det er kommunestyret som tar beslutninger på vegne av innbyggerne i kommunen, og behandler og avgjør alle de store sakene i kommunen, slik som årsbudsjett, økonomiplan og handlingsplaner som legger rammer for kommunens arbeid på bestemte områder. Kommunestyret kan gi underordnede politiske utvalg eller rådmannen myndighet til å ta avgjørelser i saker.

Formannskapet (tidl. plan- og økonomiutvalget) forbereder alle saker med budsjettkonsekvenser som skal behandles av kommunestyret. Utvalget skal i tillegg arbeide med overordnede planer.

I tillegg til kommunestyret og plan- og økonomiutvalget, er det fagutvalg og råd som behandler saker for de ulike sektorer og grupper. Her ligger en oversikt over Politiske råd og utvalg som administreres av politisk sekreteriat. 

Sakkyndig nemnd (Skattetakstnemnd) og sakkyndig klagenemnd blir administrert av gebyr - og fakturaseksjonen, som ligger under avdeling for virksomhetstyring.  

Temark har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Grimstad. Du vil derfor ikke finne møtedokumentene sammen med kommunens andre råd og utvalg.

Ved organisasjonsendringer i kommunen gjelder følgende rutine for å ivareta arkivfaglige hensyn. 

Administrativ organisering av Grimstad kommune

Organisasjonskart Grimstad kommune 2022

Laster...