Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Grimstad kommune 2023

Bakgrunn og formål

Arkivforskriften § 4 sier at offentlige organ skal ha en arkivplan som til enhver tid er oppdatert, og at arkivarbeidet skal omfattes av organets internkontroll.

Riksarkivarens forskrift § 1-1 sier noe om hva arkivplanen minst skal inneholde.

Hovedformålet med denne arkivplanen er å kvalitetssikre den interne arkivforvaltningen i Grimstad kommune. Den er også et redskap til å holde oversikt over hvordan arkivet er bygd opp, hva det inneholder og hvor det fysisk er plassert. Fysisk plassering vil fremgå av bestandsoversikten under menypunktene Fjernarkiv og depot og Oversikt over arkivserier og elektroniske system.