Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Rutiner

I denne delen av arkivplanen ligger alle de ulike rutinene for postmottak, journalføring, arkivering og kontrolltiltak som gjelder for hele Grimstad kommune.  

Her finnes alle rutiner som gjelder for dokumentsenteret og for alle saksbehandlere i kommunen som benytter sak/arkivsystemet Public 360. Under de andre enhetene ligger post - og journalføringsrutiner, rutiner for bruk av fagsystemer i de enkelte enhetene, samt rutiner for arkivering.  

Laster...